Wat is psychocurientie. Curientieve Psychologie.


Psychocuriëntieve gesprekshulp en filosofische counseling zijn bedoeld voor iedereen die zorgen heeft en al heel lang zoekt naar een vorm van hulpverlening die niet psychotherapeutisch is. 
Uitgangspunt van deze methodiek is dat zij zich richt op de geestelijk gezonde mens.


Het begrip zorg Levensproblemen en zorgen kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd: 
1. psychotherapeutische hulpverlening als geestelijke gezondheidszorg 
2. pastorale of humanistische hulpverlening als levensbeschouwelijk zorg 
3. Psychocuriëntieve en filosofische counseling als geestelijke hulp en welzijnszorg die niet levens- beschouwelijk of psychotherapeutisch is.


Wat is het verschil met Psychotherapie? Klik hier.

In de loop van ons leven worden we soms geconfronteerd met problemen en situaties die niet eenvoudig zijn op te lossen  of mee om te gaan. De psychocuriëntoloog kan in zo’n geval hulp bieden. 

Door de herhalingen in je leven te bekijken en de daarachter liggende hapering te verhelderen ben je instaat een andere, nieuwe levenshouding en reactie te kiezen die de weg vrij maakt naar een nieuw en gelukkiger leven.
Psychocuriëntie is een methode waarin je leert je cliënt en jezelf los te maken van vooroordelen, beelden en overtuigingen.

In de psychocuriëntie gaan we  er vanuit dat het deze vooroordelen, meningen of beelden zijn die je belemmeren vrij te zijn. 
Je vooroordelen en beelden zorgen ervoor dat je tegen dezelfde problemen en situaties op kan lopen. Ze zijn als het ware onderdeel geworden van je levensfilosofie.  
We leren in workshops en in de praktijk onze uitgangspunten tussen haakjes te zetten en daar opnieuw naar te kijken. Dat doen we zonder dogma's of vooroordelen.

De psychocuriëntieve praktijk methodiek richt zich op de eigenlijke hapering die achter of onder de klacht licht.
We noemen dit ook wel: specifiek causaal. Zie ook klacht en hapering.
De psychocuriëntoloog is deskundig in het omgaan met wezenlijke en diepgaande zorgen. 
Meestal wordt een beroep op hem gedaan, wanneer er in het dagelijks leven iets hapert. Weliswaar kunnen veel klachten tijdelijk met medicijnen worden gedempt of weggenomen, maar die veranderen niets aan de oorzaak daarvan.
Daarom kan het van belang zijn er eens met een psychocuriëntoloog over te praten. In het psychocuriëntieve gesprek evalueren we hoe u op een andere manier belangrijke beslissingen in moeilijke en stressvolle situaties kunt nemen.
Doelstelling hierbij is dat u wordt geholpen zicht te krijgen op uw eigen probleem, op uw situatie en op uzelf.
De psychocuriëntieve hulp werkt bevrijdend door een nadere, onderzoekende kijk op de zaak.

In de psychocuriëntieve methodiek voornamelijk gehandeld en geredeneerd vanuit het hier en nu. In zogenaamd onbewuste aandriftsmotieven of het verleden zijn we minder geïnteresseerd, omdat hier veelal weinig echt vast staat of wetenschappelijk zeker is en we het daarom te suggestief vinden naar onze cliënt. 

Ik zelf ga er vanuit dat er veel schroom past in wat we zeker menen te weten. Ik meen dat er erg weinig echt vast staat en hanteer in dit opzicht het eerste tao van Lao Tze: "Elke tao die benoemd kan worden is niet de echte tao" of in mijn eigen woorden: Elke waarheid die we menen met stelligheid te kunnen omschrijven is nooit volledig. Er blijft altijd nog veel meer te zeggen.  
Binnen de psychocuriëntieve methode willen we de mens horizontaal, als gelijkwaardig aan onszelf benaderen en dus niet als een soort beterweters die in staat zouden zijn een mens te classificeren. Een houding die naar mijn oordeel door heel wat therapeuten veel te gemakkelijk wordt aangenomen. 

Gespreksdoel is om door zelfkennis uw motieven te leren begrijpen en herkennen, uw overtuigingen te heroverwegen, uw doelen te veranderen en te bereiken en gemoedsrust te vinden.


© Psychocurientie.org 2016